Wat moet u weten

Op deze pagina's kunt u meer lezen over de ouderbetrokkenheid, de leerlingenraad en onze ketenpartner Okidoki. Ook kunt u meer informatie lezen over de aanmelding van nieuwe leerlingen.