Voor ouders

Samen

Een goede samenwerking tussen kind, ouders en school vormt de basis voor groei en ontwikkeling bij kinderen. We vinden het dan ook heel belangrijk om samen met ouders naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Twee keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een voortgangs- en rapportgesprek. Wij vinden het fijn als kinderen vanaf groep 5 ook meekomen naar het gesprek. Het gaat immers om hun ontwikkeling. Daarnaast bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om na schooltijd even binnen te lopen of via Social Schools een gesprek in te plannen. Benieuwd naar wat Social Schools precies inhoudt? Lees meer over deze app via de knop 'Social Schools'. 

SOCIAL SCHOOLS

Ouderbetrokkenheid

Daarnaast heeft De Kameleon een oudercommissie en een medezeggenschapsraad die meedenken en meehelpen bij de organisatie van de school:

Oudercommissie (OC) 

De taak van de oudercommissie bestaat uit het voorbereiden en verlenen van medewerking/hulp bij verschillende activiteiten. De oudercommissieleden organiseren en/of verzorgen samen met leerkrachten o.a. de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Koningsdag en de musicalavond. De kosten van deze activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage betaald. 

Medezeggenschapsraad (MR)  

Wettelijk is geregeld dat elk schoolbestuur verplicht is een medezeggenschapsraad (MR) aan te stellen. Dit is een raad die bestaat uit vertegenwoordigers van het team en van de ouders. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld mee te denken over zaken die de sfeer en de kwaliteit van de school bepalen. Ook volgt de MR het beleid van de school. Tevens heeft de MR een aantal advies- en instemmingsbevoegdheden. Voor meer informatie over de MR verwijzen wij graag naar de schoolgids.