Ons logo

Ontstaan van ons logo

Identiteit

Samen met Studio Bijzonder hebben wij gekeken naar waar de Kameleon voor staat, wat wij belangrijk vinden en hoe ons onderwijs zich onderscheidt. Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat de identiteit van De Kameleon de volgende kernwoorden bevat: 

  • Veelzijdigheid
  • Veiligheid
  • Kleurrijk
  • Talenten
  • Samenwerken
  • Breinontwikkeling

 Achterliggende gedachte 

Ons logo is opgebouwd uit speelse vormen die de naam 'De Kameleon' vormen, met daaraan de grijpstaart van een kameleon. Deze staart staat voor houvast, voor balans tussen leerkrachten, kinderen en ouders en voor evenwicht binnen de school. De basisschool is namelijk de plek waar de basis wordt gelegd en waar kinderen mogen leren en ontwikkelen. Er is ruimte voor individuele ontwikkeling op ieders eigen niveau. De kleuren geven de diversiteit aan. Ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau leren en op zijn of haar eigen niveau een topprestatie leveren. De zes verschillende kleuren geven deze overgang aan en zorgen voor een speels effect. Dit past bij de werkwijze van het spelend leren in de groepen 1 t/m 3. Ook de verschillende vormen waaruit het logo bestaat, sluiten aan bij de missie 'Ieder kind een topprestatie'.