Ons team

Ons team bestaat uit 50 enthousiaste teamleden die werkzaam zijn op de verschillende locaties. Het team bestaat uit bekwame leerkrachten, die elke dag met plezier voor de klas staan. Zij onderwijzen, inspireren en begeleiden de leerlingen en hebben als doel om de leerlingen in de brede ontwikkeling en op eigen niveau te laten groeien. In de klassen van de leerkrachten is het belangrijk dat kinderen fouten mogen maken en zichzelf kunnen zijn. Veiligheid is namelijk een voorwaarde om te kunnen leren. 

Naast leerkrachten bestaat ons team uit ondersteunend personeel. Op De Kameleon zijn drie interne begeleiders werkzaam die de zorg rondom de leerlingen coördineren. Ook zijn er diverse onderwijs ondersteunende medewerkers actief, die kinderen buiten de klas extra begeleiding bieden. Deze begeleiding kan zich richten op het extra herhalen en oefenen van de leerstof, maar kan zich ook richten op verdieping en verbreding van de leerstof. Verder werkt een gymleerkracht fulltime voor onze school die de groepen 3 t/m 8 twee keer per week bewegingsonderwijs geeft. 

Binnen onze school zijn veel teamleden gespecialiseerd in onder andere gedrag, rekenen, lezen en taal. Deze teamleden hebben extra opleidingen en cursussen gevolgd. Daarnaast zijn de teamleden in de onderbouw geschoold in het spelend leren en de teamleden in de midden- en bovenbouw in het coöperatief leren. Met deze gevarieerde kennis en vaardigheden bestaat ons team uit professionele en gespecialiseerde medewerkers en hebben wij veel expertise binnen onze school.