Schoolondersteuningsprofiel

Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin beschrijft het team het profiel van de school en op welke manier de school passend onderwijs realiseert.